top of page

Què fa walkcity?

Contar les passes:

Cada 1000 passes hi ha una la possibilitat d’obtenir unes monedes. 

 

Monedes aconseguides:

Hi haurà una botiga on podràs compra unes millores per una ciutat o poble (com cases, botigues, entre altres). 

Crear una comunitat:

Com un club, on podràs compartir les millores del teu poble. També podràs ajudar als teus amics per fer les seves pròpies millores. 

 

Augmentar de nivell:

Dins la zona del poble podràs anar augmentant de nivell. Cada nivell assoliràs unes noves millores. Dins la zona de la meva ciutat. Al cap d'unes certes passes es pujarà de nivell.

 

Botiga amb diners reals:

Hi haurà una botiga on amb diners reals podràs comprar monedes del joc. Així podràs aconseguir moltes més coses. En el menú anomenat botiga.

 

Reptes diaris:

Cada dia hi haurà una sèrie de reptes que podràs anar completant per així obtindre més monedes.

bottom of page